Hà Tĩnh bổ sung 46 điểm đón trả khách tuyến cố định

DNHN - Việc đầu tư, xây dựng thêm các điểm đón, trả khách tuyến cố định ở Hà Tĩnh không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế sự phát triển của xã hội mà còn tạo thuận tiện cho các nhà xe, hành khách.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa bổ sung 46 vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định ở các tuyến đường trên địa bàn.

Cụ thể 46 vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định ở các tuyến đường trên địa bàn, gồm: Trên tuyến Quốc lộ 1A từ thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) đến xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) có 20 vị trí (10 vị trí bên phải tuyến và 10 vị trí bên trái tuyến)

Tuyến bến xe Hà Tĩnh – Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh – Tỉnh lộ 550 – Quốc lộ 15 – đường Hồ Chí Minh – thị trấn Hương Khê có thêm 2 vị trí. 

Hà Tĩnh bổ sung 46 điểm đón trả khách tuyến cố định
Hà Tĩnh bổ sung 46 điểm đón trả khách tuyến cố định.

Tuyến Bến xe Hà Tĩnh – Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh – Đường tỉnh 550 – Đường tỉnh 547 – Quốc lộ 281 – Đường tỉnh 547 – Đường tỉnh 546 – thị trấn Nghi Xuân – Quốc lộ 8B – thị trấn Xuân An – Bến Thủy có thêm 6 vị trí.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Hương Sơn – Hương Khê thêm 4 vị trí. Tuyến ngã ba Lạc Thiện (Đức Thọ) – Quốc lộ 15 – Quốc lộ 15B – Ngã ba Giang (Thạch Hà) có thêm 4 vị trí.

Quốc lộ 8 đoạn từ TX Hồng Lĩnh – Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có thêm 6 vị trí. Tuyến từ thị trấn Đức Thọ - Đường tỉnh 552 – thị trấn Vũ Quang có thêm 4 vị trí.

Như vậy, tính tới thời điểm này, Hà Tĩnh có tổng cộng 220 điểm đón, trả khách tuyến cố định.

Việc đầu tư, xây dựng thêm các điểm đón, trả khách tuyến cố định ở Hà Tĩnh không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế sự phát triển của xã hội mà còn tạo thuận tiện cho các nhà xe, hành khách, góp phần đảm bảo ATGT trên các tuyến giao thông đường bộ.

Ngọc Tình

Tin liên quan