Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

DNHN - UBND TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Nghị định số 32/2021 với 6 chương và 32 điều, có một số điểm đáng chú ý như: chủ tịch UBND quận, thị xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND phường; công chức phường thuộc biên chế của UBND quận; hằng năm ít nhất 2 lần, trước kỳ họp thường kỳ của HĐND quận, thị xã, chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức đối thoại với nhân dân; số biên chế công chức bình quân tại UBND phường là 15 người.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết một trong những điểm quan trọng để tổ chức chính quyền đô thị ở thủ đô là UBND phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính.

 Thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội - Ảnh 1.

Việc thực hiện chính quyền đô thị ở Hà Nội kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa nền hành chính

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, khác với Đà Nẵng và TP HCM, Hà Nội không tổ chức HĐND ở phường; ở xã, quận, huyện, thị xã vẫn giữ HĐND - như một cấp chính quyền.

Đáng chú ý, để phục vụ nhân dân nhanh nhất, nghị định nêu rõ chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản, chữ ký...

Theo đại diện UBND TP Hà Nội, để cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 32/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch chi tiết với yêu cầu: việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường với bộ máy UBND tinh gọn, công tác điều hành giữa quận và phường bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự. Các phần việc cụ thể như xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 32/2021 của Chính phủ; rà soát, bố trí, sắp xếp bộ máy cán bộ công chức... được giao cụ thể cho từng đơn vị, với các mốc thời gian rõ ràng và hạn cuối là tháng 7-2021...

PV

Tin liên quan