Hà Nội tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ nhằm sớm phục hồi và phát triển kinh tế

DNHN - Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, về thu hút đầu tư nước ngoài, từ ngày 21-9-2021 đến nay, thành phố đã cấp phép điều chỉnh cho một số dự án lớn với vốn tăng thêm 340 triệu USD.

Kết quả này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội cũng như sự quan tâm của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các thủ tục liên quan để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm giải ngân, triển khai dự án, đón đầu xu hướng hồi phục kinh tế.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Với mong muốn và quyết tâm nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sớm phục hồi và phát triển kinh tế, thành phố đã xây dựng và tập trung các nguồn lực để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả" theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT về phân loại cấp độ dịch. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ đầy đủ 2 mũi vắc xin cho toàn bộ người dân Thủ đô khi được phân bổ.

Thứ hai, rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; sửa đổi Luật Thủ đô và các quy định liên quan, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng các công trình dự án trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật khung.

Thứ ba, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố; kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, trong các khu, cụm công nghiệp và các địa phương.

Thứ tư, tạo chuyển biến căn bản về xây dựng chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; hướng tới cơ bản các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được tinh gọn và thực hiện trực tuyến, như: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng...

Thứ năm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nâng cao chất lượng an sinh xã hội tạo môi trường lành mạnh cho phát triển bền vững. Thúc đẩy và khuyến khích đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, kỹ năng, trình độ và ý thức cao, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng.

Thứ sáu, duy trì hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với hình ảnh thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư trên thế giới và trong khu vực giai đoạn hậu Covid-19.

Đức Anh

Tin liên quan