Giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp

DNHN - Bộ Xây dựng cho rằng cơ chế làm nhà ở thương mại giá thấp bị vướng nhiều luật cần tháo gỡ.

Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh gửi Quốc hội về đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp (1 - 2 phòng ngủ) với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2 đối với các tỉnh và khoảng 23 - 25 triệu đồng/m2 đối với các đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt.

Bộ Xây dựng cho biết, đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp. Trong đó, tập trung vào một số ưu đãi: Về đất đai (được giảm tiền sử dụng đất, được chậm nộp tiền sử dụng đất); về thuế (giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp); về quy hoạch, bố trí quỹ đất; thủ tục đầu tư xây dựng; cơ chế huy động vốn... và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp. 

Giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp
Giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Tuy nhiên, ý kiến của Bộ Tư pháp cho rằng, các chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở thương mại giá thấp chưa được quy định trong luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Thuế... Nghị quyết của Chính phủ không phải là hình thức văn bản quy phạm pháp luật sẽ khiến các địa phương gặp khó khăn khi thực hiện nếu được Chính phủ ban hành.

Để giải quyết, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ xem xét theo hướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở có giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình để sửa đổi, bổ sung đồng bộ vào luật Nhà ở 2014, luật Đất đai và các luật khác có liên quan theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

PV

 

Tin liên quan