Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng 10/2021

DNHN - Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 đã tăng khả quan hơn so với tháng 10, cả về số doanh nghiệp (tăng gần 47%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30%). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng cũng tăng 15, 2% so với tháng trước, là tín hiệu phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP.

 Trong tháng 11/2021, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76.600 người (Ảnh minh họa)

Sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” nền kinh tế đã chứng kiến sự phục hồi trong các hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76.600 lao động, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký và tăng 30,2% về số lao động so với tháng 10; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 9,1% về số doanh nghiệp, giảm 47,4% về số vốn đăng ký và giảm 36% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng, cả nước còn có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,2% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784.200 lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.219.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.800 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 3.673.600 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 40.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020, nâng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 146.100 doanh nghiệp, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng này đã tăng 0,9% so với tháng trước, với 3.500 công ty và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Thêm vào đó, cả nước ghi nhận 4.642 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng tương ứng 52% và 3,8%, 1.256 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tương ứng 56% và giảm 36%.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.000 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ và gần 39.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%, 14.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm gần 4% (trong đó có 13.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng). Bình quân mỗi tháng, cả nước có gần 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

PV

Tin liên quan