Điểm mới trong dự thảo Nghị định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

15:43 27/02/2024

Điều quan trọng nhất trong dự thảo là việc loại bỏ quy định về nơi cư trú, một điều kiện khá nghiêm ngặt theo quy định hiện tại. Trước đó, người được hưởng chính sách phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương có dự án nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng vừa công bố Dự thảo Nghị định mới liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có những điều chỉnh quan trọng nhằm nới lỏng điều kiện đối với những người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Điều này được coi là một bước tiến quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua nhà.

Theo Dự thảo Nghị định, có những điều chỉnh cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

  • Đối với những người chưa có nhà ở, yêu cầu sở hữu nhà hoặc không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại địa phương có dự án nhà ở xã hội là điều kiện cần thiết.

  • Điểm mới trong dự thảo Nghị định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
    Điểm mới trong dự thảo Nghị định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
  • Trường hợp đã có nhà ở, diện tích nhà ở bình quân của người đăng ký thường trú tại căn nhà không được vượt quá 15m2 sàn/người.

Điều quan trọng nhất là việc loại bỏ quy định về nơi cư trú, một điều kiện khá nghiêm ngặt theo quy định hiện tại. Trước đó, người được hưởng chính sách phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương có dự án nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân từ dưới 10m2 lên dưới 15m2, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua nhà ở xã hội.

Về mặt thu nhập, Dự thảo Nghị định quy định rõ ràng về mức thu nhập hàng tháng không vượt quá 15 triệu đồng, tính theo Bảng tiền công, tiền lương được cơ quan làm việc xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện thu nhập được quy định trong 3 năm trước năm được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật là cần thiết, kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế cũng như bảo đảm đồng bộ thống nhất với các pháp luật liên quan, đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giúp thị trường phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

P.V (t/h)