Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An chưa giải ngân được đồng nào vốn đầu tư công năm 2021

12:36 24/08/2021

Tính đến 10/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn có một số cơ quan, đơn vị chưa giải ngân được đồng nào vốn đầu tư công năm 2021, trong đó có Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Nghệ An...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Công điện yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và Giám đốc các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Được biết, mặc dù ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nhưng tính đến 10/8, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh này chưa giải ngân được đồng nào vốn đầu tư công năm 2021, trong đó có Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan: Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác thiết kế thi công, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa quyết liệt. Việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, chưa nghiêm minh... 

  Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An Nguyễn Văn Phượng trong lần đi kiểm tra vận hành cống Diễn Thành (huyện Diễn Châu)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến ngày 10/8/2021 dưới mức bình quân cả tỉnh (dưới 39,13%) tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời, thực hiện rà soát chi tiết các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, nguyên nhân giải ngân chậm, giải pháp khắc phục và dự kiến khả năng giải ngân đến ngày 30/9/2021 và 31/01/2022. Trường hợp không có khả năng giải ngân, sớm đề xuất điều chuyển giảm vốn ngay, tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn làm chậm tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Theo số liệu, tính đến ngày 10/8, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Nghệ An mới đạt 39,13% so với kế hoạch vốn năm 2021 đã được giao chi tiết, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (46,73%). Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp (13,63%).

Văn Cương – Hoàng Lan