Chính sách giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh

08:36 13/06/2024

Việc áp dụng các chính sách giảm thuế và phí hỗ trợ đã và đang được triển khai rộng rãi ở nước ta. Trong đó, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chính sách giảm thuế là một biện pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số ngành nghề đặc biệt, và miễn thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu, thiết bị sản xuất. Những chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngoài chính sách giảm thuế, Chính phủ cũng áp dụng nhiều chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Điều này bao gồm miễn, giảm phí đăng ký kinh doanh, giảm phí đăng ký sở hữu trí tuệ, miễn, giảm phí đăng ký đất đai và tài sản, giảm phí xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, và miễn, giảm phí dịch vụ công. Những chính sách này giúp giảm bớt chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Vậy nên, các chính sách giảm thuế và phí chung, Chính phủ cũng áp dụng những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các ngành nghề cụ thể. Ví dụ, trong lĩnh vực nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bao gồm miễn thuế nhập khẩu cho các loại phân bón, giống cây trồng, và thiết bị nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp công nghệkhởi nghiệp và miễn thuế thu nhập cá nhân cho các nhà đầu tư công nghệ. Những chính sách này nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi và khuyến khích cho các ngành nghề đóng góp vào sự phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm.

Bên cạnh đó, ngoài chính sách giảm thuế và phí, chính phủ còn áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Điều này bao gồm việc cung cấp các gói hỗ trợ đặc biệt cho các dự án đầu tư mới, bao gồm quyền sở hữu đất, giấy phép, và các chế độ ưu đãi thuế. Những chính sách này rất quan trọng để thu hút và duy trì vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Vậy nên, các chính sách giảm thuế và phí hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh. Chúng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí vận hành và đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, chính sách này còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo ra công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người dân.

Trong hàng loạt biện pháp hỗ trợ về thuế, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất do khả năng tiếp cận ngay khi chính sách có hiệu lực.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng gói hỗ trợ giai đoạn 2020 - 2023 ước tính khoảng 700 nghìn tỷ đồng. Dự kiến các gói hỗ trợ đã được triển khai từ đầu năm 2024 lên đến khoảng 68 nghìn tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế VAT là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để kích thích cầu và giảm áp lực lạm phát.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét việc tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa. Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2024, với tổng số tiền dự kiến lên đến khoảng 98 nghìn tỷ đồng; trong đó bao gồm việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng.

Trong hoàn cảnh kinh tế vẫn đang đối diện nhiều thách thức, Chính phủ tiếp tục đề xuất một loạt chính sách miễn, giảm, và gia hạn thuế, phí nhằm hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong suốt 4 năm qua, việc thực hiện mạnh mẽ các biện pháp về chính sách tài khóa, đặc biệt là các biện pháp về thuế, đã có một ảnh hưởng tích cực, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại Hải