Chính phủ chỉ đạo xử nghiêm vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động

15:58 22/05/2024

Để chấn chỉnh kịp thời công tác an toàn và vệ sinh lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 51/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn và vệ sinh lao động, đặc biệt là tại các công trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động.

Công điện nhấn mạnh rằng, dù công tác an toàn và vệ sinh lao động đã được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực trong những năm qua, thời gian gần đây lại liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây chết người, làm nhiều người bị thương, ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gây tâm lý bất ổn cho người lao động.

Chính phủ chỉ đạo xử nghiêm vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động
Chính phủ chỉ đạo xử nghiêm vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Để chấn chỉnh kịp thời công tác an toàn và vệ sinh lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Các hoạt động kiểm tra và thanh tra phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo chính sách và pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động được tuân thủ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các công trình trọng điểm và các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn và vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, quy chuẩn và quy trình về an toàn và vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Họ phải khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn và vệ sinh lao động, đặc biệt là tại các công trình và dự án trọng điểm cũng như các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh con người.

Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác diễn tập để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đơn vị cũng cần thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm.

P.V (t/h)