Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Lộc

15:15 16/05/2021

Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Lộc theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Lộc, có địa chỉ tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, do doanh nghiệp có đề nghị dừng hoạt động.

Được biết, Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Lộc mới được Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kể từ 12/11/2020 theo quyết định 3141/QĐ-TCHQ. 

  Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan Hà Nội và ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Lộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định chấm dứt hoạt động làm thủ tục hải quan nêu trên.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động làm đại lý hải quan đối với Công ty TNHH chuyển phát nhanh hàng hóa Hà Nội có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, lý do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nhưng doanh nghiệp không đề nghị hoạt động trở lại.

P.V