Cao su Tây Ninh báo lãi quý II chỉ còn hơn 20%

22:35 14/07/2021

Chi phí tăng cùng với việc lợi nhuận từ thanh lý cao su (lợi nhuận khác) sụt giảm đáng kể đã khiến lợi nhuận ròng quý II/2021 của Công ty CP Cao su Tây Ninh giảm 79% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Công ty CP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi lợi nhuận ròng của Công ty giảm 79% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần quý II/2021 của TRC tăng 18% so với cùng kỳ 2020, đạt gần 73 tỷ đồng. Cộng với việc giá vốn hàng bán chỉ tăng 7%, lợi nhuận gộp trong kỳ của TRC ghi nhận gấp 2,8 lần quý II năm trước, với gần 11 tỷ đồng. Doanh thu tài chính trong kỳ của TRC sụt giảm mạnh (gần 80%) từ gần 3 tỷ đồng trong cùng kỳ xuống còn gần 600 triệu đồng. 

Cao su Tây Ninh báo lãi quý II chỉ còn hơn 20%
Cao su Tây Ninh báo lãi quý II chỉ còn hơn 20%.

Chi phí tăng cùng với việc lợi nhuận từ thanh lý cao su (lợi nhuận khác) sụt giảm đáng kể đã khiến lợi nhuận ròng quý II/2021 của TRC giảm 79% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp tăng trưởng nhưng do chi phí tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của TRC ghi nhận giảm 28% so với cùng kỳ, còn gần 27 tỷ đồng. Với kết quả này, TRC đã thực hiện được gần 42% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2021, theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TRC ghi nhận tăng 53% so với cùng kỳ, chủ yếu từ bán thành phẩm, lên gần 174 tỷ đồng. Lãi gộp của Công ty theo đó cũng tăng 60%, đạt gần 20 tỷ đồng.

Linh Anh