Bình Dương sẽ có Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

DNHN - Ngày 24-6, phiên họp trực tuyến giữa UBND tỉnh Bình Dương với 9 huyện, thị, thành phố để thông qua các dự thảo tờ trình, nghị quyết, đề án kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021.

Tại phiên họp trực tuyến, đại diện các sở, ban ngành liên quan đã trình bày các nội dung, như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một và TX.Tân Uyên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố; Kế hoạch triển khai Chương trình tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Kế hoạch Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế; Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. 

D:\Chi Thu\Anh\IMG_9429.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao phát biểu chỉ đạo phiên họp trực tuyến

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Thao cơ bản thống nhất với những nội dung đã trình bày, góp ý tại cuộc họp. Riêng đối với nội dung tờ trình quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non, qua ý kiến đóng góp tại cuộc họp cho thấy còn nhiều vấn đề phải làm rõ thêm nên sẽ lùi nội dung này để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung. Đối với kế hoạch đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế, người đứng đầu tỉnh đề nghị các ngành rà soát lại những vướng mắc, điểm nghẽn trong phối hợp cũng như những chủ trương liên quan, đi sâu vào giải quyết những vấn đề căn bản, xem lại mối quan hệ phối hợp của từng cấp, ngành, quy trình tiếp nhận xử lý, cần bổ sung và nhấn mạnh những giải pháp. 

Về đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, các điều kiện, tiêu chí cơ bản đảm bảo để thành lập, Chủ tịch UBND đề nghị, sau khi thành lập, các ngành liên quan phải bàn bạc kỹ và xin ý kiến Ban tổ chức về thiết lập bộ máy hoạt động phù hợp để trình tỉnh thông qua theo đúng thẩm quyền.

Hoàng Thu

Tin liên quan