100% các cơ sở kinh doanh, sàn giao dịch TMĐT lớn cam kết không bán hàng giả

22:05 30/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3 phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

100% Sàn thương mại điện tử lớn đều ký cam kết không kinh doanh hàng giả
100% Sàn thương mại điện tử lớn đều ký cam kết không kinh doanh hàng giả.

Đề án đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Tại đề án, Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, cũng như về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa trong hoạt động TMĐT.

Đặc biệt, 100% các cơ sở kinh doanh, sàn giao dịch TMĐT lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT phải được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, pháp luật chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu trên, đề án đưa ra các giải pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử và kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan của các lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành.

Đồng thời, xây dựng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về giao dịch TMĐT trên các nền tảng mạng xã hội để bổ sung nguồn dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Xây dựng cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phép kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với các mục tiêu trên, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm để ngăn chặn tình trạng hàng giả tràn lan trên môi trường mạng.

PV