Việt Nam đã có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD

16:43 29/11/2023

Theo Tổng cục Thống kê, đã có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (trong đó 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%).

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11 năm 2023, cho thấy sự hồi phục tích cực và đa dạng trong cơ cấu xuất khẩu.

Cụ thể, trong kỳ từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 14,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý là khu vực kinh tế trong nước đạt 4,01 tỷ USD, tăng 13,9%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 10,64 tỷ USD, tăng 3,9%.

Việt Nam đã có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD
Việt Nam đã có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa kỳ 1 tháng 11 năm 2023 sơ bộ đạt 14,77 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,23 tỷ USD, giảm 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,54 tỷ USD, giảm 0,3%.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 100,54 tỷ USD, giảm 9,8%, chiếm 35,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,08 tỷ USD, giảm 12,7%, chiếm 64,3%.

Có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%).

P.V (t/h)