VCCI góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

19:45 15/11/2021

Phản hồi đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến.

Về quy trình hỗ trợ, dự thảo quy định "cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa". Như vậy, cơ quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định dựa vào sự phân công nội bộ của cơ quan Nhà nước, tổ chức. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không biết được nếu danh sách các đơn vị được phân công không công khai. 

  Ảnh minh họa.

Trên thực tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, một trong những khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ là không biết liên hệ với cơ quan nào. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định danh sách các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được đăng tải công khai trên trang web https://business.gov.vn.

Liên quan tới quy trình hỗ trợ, dự thảo quy định trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với bên cung cấp ký hợp đồng hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa và bên cung cấp thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; sau đó sẽ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy trình hỗ trợ trên chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được hỗ trợ bởi vì, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trả tiền trước cho bên cung cấp, sau đó mới thực hiện thủ tục thanh, quyết toán với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, hợp đồng ký hỗ trợ lại là ký với ba bên; trong đó, có cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với quy trình này thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ vừa mất tiền trước vừa mất thời gian để có được tiền hỗ trợ và vai trò của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hợp đồng hỗ trợ cũng ít ý nghĩa.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi dự thảo theo hướng doanh nghiệp nhỏ và vừa và bên cung cấp thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ sẽ tiến hành thanh toán, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong hợp đồng thanh lý, nghiệm thu có chữ ký của cả ba bên.

Liên quan quy định hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo dự thảo, trước khi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, gửi kèm kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất hỗ trợ. Quy định trên là chưa rõ ở điểm: không rõ doanh nghiệp sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng theo tiêu chí nào? VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện.

VCCI cũng kiến nghị bổ sung các khóa đào tạo liên quan tới chuyển đổi số để hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh và quản trị. Đồng thời, bổ sung quy định hướng dẫn về xây dựng các tiêu chí cụ thể lựa chọn, xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức hỗ trợ và kết quả triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của doanh nghiệp nhận hỗ trợ, đồng thời xác định rõ cơ quan thực hiện việc này…

Ngọc Quỳnh