Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh bị phạt vì khai sai thuế

13:05 07/09/2021

Cục thuế TP. Hà Nội đã quyết định xử phạt đối với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh vì doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai thuế.

Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội đã có quyết định xử phạt đối với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (BLN/UPCoM) về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu tiền thuế theo quy định.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, BLN đã kê khai sai thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ.

Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh bị phạt vì khai sai thuế
Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh bị phạt vì khai sai thuế.

Bên cạnh đó, Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh còn hạch toán không hợp lý một số khoản chi phí liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN và kê khai thiếu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Với những vi phạm này, tổng mức phạt theo quy định của BLN là hơn 37 triệu đồng.

Ngoài mức phạt hành chính, Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh sẽ phải nộp bổ sung gần 154 triệu đồng cho khoản thuế TNDN và thuế TNCN nộp thiếu cùng gần 16 triệu đồng tiền chậm nộp.

Tổng số tiền truy thu, xử phạt và chậm nộp mà Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh phải nộp là gần 207 triệu đồng.

Linh Anh