TS. Trần Du Lịch: "Điểm nghẽn" lớn nhất của bất động sản là thể chế và hấp thụ vốn

09:54 31/10/2023

Theo TS. Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản là thể chế và khả năng hấp thụ vốn.

Ảnh minh họa
TS. Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia

TS. Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho rằng, các điểm nghẽn lớn của bất động sản là thể chế và hấp thụ vốn. Trong đó, điểm nghẽn thể chế đang được tháo gỡ, còn điểm nghẽn hấp thụ vốn thì vẫn đang gặp khó khăn.

Ông Lịch khẳng định, thị trường bất động sản và thị trường tài chính tuy hai mà một, liên thông với nhau, hai mặt của một vấn đề. Vậy nên doanh nghiệp phải biết "dĩ bất biến, ứng vạn biến", tức lấy cái cái không thay đổi ứng phó với cái thay đổi".

Vị chuyên gia này cho hay, Hiện nay mọi lĩnh vực đều đang có dấu hiệu trở lại, riêng lĩnh vực bất động sản đi từ âm nhiều đến âm ít". Ông Lịch nói: “Năm 2024 kinh tế sẽ tốt hơn năm 2023" và "khả năng gãy đổ đối với thị trường bất động sản thì không nhưng để tạo được một sự sôi động như năm 2019 thì khó".

Theo Bộ Xây dựng, thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục theo dõi việc công bố thông tin của doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có trái phiếu đến hạn lớn trong năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Hồi ngày 19/7/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là một tín hiệu rất tích cực để khơi thông dòng vốn cho các doanh nghiệp.

Thị trường hiện nay có 455 mã trái phiếu (cả TPDN và TPCP) niêm yết. Tính đến ngày 15/9/2023, doanh nghiệp bất động sản chiếm 46% giá trị phát hành (56,9 nghìn tỷ đồng). Cơ cấu nhà đầu tư mua TPDN chủ yếu là tổ chức trong nước (92%), nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng thấp (5,18%).

Trong đó, Quy mô giao dịch bình quân tháng 9 đạt 6,4 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 10% so với tháng trước; bình quân 9 tháng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 24,1% so với bình quân năm 2022.

Lũy kế đến 31/8/2023, có 17 đợt phát hành công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 12,4% tổng giá trị phát hành) và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng (chiếm 87,6% tổng số). Trong đó, nhóm bất động sản với 46.765 tỷ đồng (chiếm 35,3%).

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, để tiếp tục phát triển thị trường phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế, tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách; tổ chức thị trường hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt; tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho thị trường.

Nhân Hà