TP Hồ Chí Minh chỉ đạo gỡ vướng cho 121 nhà đầu tư bất động sản

18:03 21/05/2023

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng tổng hợp, chuẩn bị nội dung để UBND Thành phố có buổi làm việc, tiếp xúc với Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại buổi họp nghe kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 nhà đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắc đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện: Rà soát, có ý kiến phản hồi, thống nhất với Sở Xây dựng, để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30/5; Lưu ý có ý kiến góp ý rõ về nội dung chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có quy định thời gian cụ thể.

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo gỡ vướng cho 121 nhà đầu tư bất động sản
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo gỡ vướng cho 121 nhà đầu tư bất động sản.

Các đơn vị Sở, ngành liên quan khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện nay. Trong đó, tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành.

Đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh hoặc Bộ ngành Trung ương thì khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh hướng giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch, thường xuyên trao đổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện.

Tiếp đó, các đơn liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật kết quả, số liệu các dự án đã được giải quyết tại các Sở, ngành, đồng thời tách số lượng các dự án không có vướng mắc đang trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy trình và thẩm quyền không thuộc trường hợp tồn đọng kéo dài; thông tin đến Sở Xây dựng để tổng hợp, so sánh với danh mục 156 dự án trên; có văn bản phản hồi chính thức số liệu kết quả hồ sơ, dự án đã giải quyết cho Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp liên quan được biết với tinh thần chia sẻ và công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cương giao Sở Xây dựng tổng hợp, chuẩn bị nội dung để UBND TP. Hồ Chí Minh có buổi làm việc, tiếp xúc với Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 6/2023. Nội dung làm việc liên quan đến các nhóm dự án có vướng mắc.

Trong đó, cần thống nhất với đơn vị về tiêu chí, cách phân loại các nhóm dự án vướng mắc để có kiến nghị, đề xuất phù hợp về nội dung và nơi nhận theo đúng thẩm quyền giải quyết; từ đó phối hợp, thông tin, phản ánh các nội dung liên quan đúng với thực tế.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan có thẩm quyền thuộc Trung ương chỉ đạo giải quyết, giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho Hiệp hội Bất động sản TP, các doanh nghiệp bất động sản biết thông tin để phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình kiến nghị, thụ lý giải quyết hồ sơ dự án.

Đối với nhóm các dự án có vướng mắc không thuộc danh sách 156 dự án theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đã được các đơn vị Sở, ngành giải quyết; Các đơn vị liên quan chủ động rà soát, lập báo cáo số liệu, danh mục, gửi thông tin đến Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng, để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cho thấy, trong giai đoạn 2016-2022, có đến 357 dự án bị “treo” (chiếm 24,7% tổng số dự án), chủ yếu do vướng mắc về phương án giá bồi thường. Khoảng 64 dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư sử dụng đất có nguồn gốc “đất công” thuộc các trường hợp do “sắp xếp lại, xử lý tài sản công” hoặc do “di dời nhà xưởng ô nhiễm” hoặc do “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” mà chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật thuộc diện phải rà soát lại về pháp lý nên đã bị dừng triển khai thực hiện, dừng thi công; dừng các thủ tục xác định tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung; dừng thủ tục cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho chủ đầu tư, người mua nhà; không được huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, khiến cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà tại các dự án này gặp nhiều khó khăn.

P.V (t/h)