TP Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử

DNHN - Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình để có phương án giải quyết một cách cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử.

Nhằm đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Tiểu ban ANTT thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; phân công cụ thể từng phần việc cho các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, công an các phường, xã cũng đã triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, phục vụ bầu cử. Đồng thời, tổ chức nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc tồn động ngay tại cơ sở, không để phức tạp nảy sinh. 

TP Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử
TP Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, Tiểu ban ANTT tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong đảm bảo ANTT, bảo vệ bầu cử; các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình để có phương án giải quyết một cách cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để bị động bất ngờ xẩy ra trong quá trình diễn ra bầu cử.

Cùng với đó, chủ động triển khai phương án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc không để phát sinh phức tạp; quan tâm bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động. Các lực lượng chức năng triển khai mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các điểm bầu cử, góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ngọc Tình

Tin liên quan