Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết 15/5/2021 tăng 32.4%

DNHN - Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 5/2021 đẩy tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/5/2021 đạt 233.95 tỷ USD, tăng 32.4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 163.49 tỷ USD, tăng 37%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 70.46 tỷ USD, tăng 22.8% so với cùng kỳ năm 2020.

Kỳ 1 tháng 5 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1.93 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 353 triệu USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 năm 2021 đạt 11.89 tỷ USD, giảm 14.1% so với kỳ 2 tháng 4/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 5/2021 giảm so với kỳ liền trước ở một số nhóm hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 26.1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 9.4%...

Như vậy, tính đến hết 15/5/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 116.8 tỷ USD, tăng 30.9% so với cùng kỳ năm 2020.

Một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 76.9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 30.2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 21.4%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến 15/5/2021 và cùng kỳ năm 2020
Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 5/2021 đạt 8.7 tỷ USD, giảm 14.1%, tương ứng giảm 1.43 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 4/2021. Tính đến giữa tháng 5, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 87.03 tỷ USD, tăng 37.2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74.5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2021 đạt 13.82 tỷ USD, tăng nhẹ 0.5% so với kết quả thực hiện trong kỳ liền trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2021 tăng so với kỳ 2 tháng 4/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 9.9%; vải tăng 7.7%...

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng giảm như: Hạt điều giảm 50.8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 4.8%; dầu thô giảm giảm 49.3%...

Như vậy, tính đến hết 15/5/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 117.15 tỷ US​D, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 26.4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 33.9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 49.8%... so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến 15/5/2021 và cùng kỳ năm 2020
Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2021 đạt 8.87 tỷ USD, giảm nhẹ 1.1% so với kỳ 2 tháng 4/2021. Tính đến hết ngày 15/5/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 76.46 tỷ USD, tăng 36.9% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65.3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

PV

Tin liên quan