Tổng nguồn vốn đầu tư 2023 của Lào Cai tăng 11,45%

16:26 28/12/2023

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, tổng giá trị đầu tư cả năm 2023 đạt gần 28.811 tỷ đồng, tăng 11,45% so với năm 2022.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh trong quý IV năm 2023 đạt trên 8.335 tỷ đồng, tăng 8,82% so với quý III và tăng 14,87% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị đầu tư cả năm 2023 đạt gần 28.811 tỷ đồng, tăng 11,45% so với năm 2022.

Trong đó, vốn nhà nước thực hiện trên địa bàn trong quý IV/2023 đạt gần 2.112 tỷ đồng, tăng 16,05% so với quý III. Tính cả năm 2023, vốn nhà nước đạt trên 7.345 tỷ đồng, giảm 18,75% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt trên 6.673 tỷ đồng, và vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đạt gần 666 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn đầu tư 2023 của Lào Cai tăng 11,45%
Tổng nguồn vốn đầu tư 2023 của Lào Cai tăng 11,45%.

Vốn ngoài nhà nước thực hiện trong quý IV năm 2023 đạt trên 6.200 tỷ đồng, tăng 6,61% so với quý III và tăng đáng kể 83,97% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước cả năm 2023 đạt trên 21.418 tỷ đồng, tăng 63,44% so với năm trước.

Sự tăng mạnh của vốn ngoài nhà nước được giải thích bằng việc tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP, cùng với chính sách linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh để hoạt động trở lại bình thường. Các cấp, ngành trong tỉnh cũng đã nỗ lực triển khai kế hoạch đầu tư và giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong quý IV năm 2023 đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 2,21% so với quý III và thực hiện cả năm 2023 đạt 47,31 tỷ đồng, giảm 96,38% so với năm 2022.

P.V (t/h)