Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới, hợp đồng đã ký sẽ xem xét cụ thể

Ngày 25/3/2020, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 2280/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Công văn nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 2101/BCT-XNK ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Tài chính và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt;

Rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng, trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Luật quản lý ngoại thương, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về Kinh doanh xuất khẩu gạo và các quy định pháp luật khác có liên quan trước ngày 28/3/2020.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp hiện nay.

Trong khi chờ báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết theo đúng quy định pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo.

Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua.

Được biết, sau khi Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu tạm dừng xuất khẩu gạo, chiều 24/3/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chưa thực hiện việc tạm dừng xuất khẩu gạo.

Lê Kim Liên

Tin liên quan