Thủ tướng chỉ đạo dứt điểm xử lý cơ cấu lại 8 dự án, doanh nghiệp

16:23 19/03/2023

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chủ động xử lý dứt điểm việc cơ cấu lại đối với 8/12 dự án, doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị cho chủ trương xử lý.

Trong hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch được Chính phủ giao. Trong đó, tích cực, chủ động xử lý dứt điểm việc cơ cấu lại đối với 8/12 dự án, doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị cho chủ trương xử lý và Chính phủ có kế hoạch. Với 4 dự án, doanh nghiệp còn lại, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình phương án xử lý để trình Bộ Chính trị.

Thủ tướng chỉ đạo dứt điểm xử lý cơ cấu lại 8 dự án, doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ đạo dứt điểm xử lý cơ cấu lại 8 dự án, doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan bộ, ngành để góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thị trường, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số...

Thủ tướng giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp giải quyết khó khăn liên quan đến các quy định của pháp luật, thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư, cơ cấu lại, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất... của doanh nghiệp. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn là rào cản trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hoặc chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; đẩy mạnh xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đặt mục tiêu có thể báo cáo Thường vụ Quốc hội, phấn đấu trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5 và thông qua vào kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023.

PV (t/h)