Thu phí không dừng: Kiên quyết không lùi tiến độ, ai chậm phải chịu trách nhiệm!

05:24 25/06/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục khẳng định kiên quyết không lùi tiến độ, nhất định hoàn thành lắp đặt thu phí không dừng trên toàn quốc trước ngày 31/7/2022.

Chiều ngày 24/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Tại cuộc họp, báo cáo về tiến độ triển khai thu phí không dừng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết: “Đến ngày 31/7/2022, toàn bộ các trạm thu phí sẽ được lắp đặt 100% làn thu phí không dừng, bảo đảm tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Thọ cũng thông tin thêm, sau 20 ngày triển khai thí điểm thực hiện thu phí điện tử không dừng 100% trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng diễn ra tương đối thuận lợi, số lượng phương tiện dán thẻ tăng nhiều, nhanh.

Các nhà đầu tư BOT tham gia cuộc họp cũng đều khẳng định cam kết sẽ hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng vào ngày 31/7/2022. Ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẳng định: “Sẽ làm ngày, làm đêm, cam kết đến 31/7 thì 150 làn sẽ được triển khai thu phí không dừng”!

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC.

Số liệu thống kế cho thấy, đến nay đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%) với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%). Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đã lắp đặt thu phí không dừng tại 66/66 trạm. Tuy nhiên, số làn được lắp mới đạt 342/380 làn (đạt 90%).

Các địa phương đã lắp đặt thu phí không dừng ở tất cả các trạm nhưng số làn mới được 246/282 làn (đạt 87,2%).

Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam hiện mới lắp được 3/28 trạm (đạt 10,7%) với 15/155 làn cần phải lắp (đạt 9,7%), thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước.

Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng thời gian tới là 214/817 làn tại 48 trạm, bao gồm Bộ Giao thông vận tải cần triển khai lắp đặt tại 38 làn; các địa phương cần lắp đặt 36 làn; Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam cần phải lắp đặt tại 140 làn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, phải kiên quyết thực hiện thu phí điện tử không dừng ETC. Đồng thời ghi nhận, quyết tâm cao của các Bộ, ngành, các nhà đầu tư BOT và Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam. “Tính khả thi là có nhưng phải có nhiều giải pháp và quyết tâm rất cao thì mới thực hiện được”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp lần này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành một lần nữa khẳng định kiên quyết không lùi tiến độ, nhất định hoàn thành lắp đặt thu phí không dừng trên toàn quốc trước ngày 31/7/2022 (ngoại trừ 16 trạm đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không triển khai). Sau ngày 31/7, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chủ động tuyên truyền, phổ biến lợi ích của thu phí không dừng ETC cũng như các quy định liên quan để người dân biết, nắm rõ và đồng thuận thực hiện. Đồng thời, phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ dán thẻ, tạo thuận lợi tối đa để người dân, doanh nghiệp dán thẻ, mở tài khoản một cách thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, Phó thủ thướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí không dừng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự tại khu vực thu phí.

Phương Ngân