Thông tin chính thức về mẫu Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

DNHN - Mới đây, mẫu Thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Công an thông qua với các đặc điểm nhận dạng rõ nét.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 26/1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử (Thẻ CCCD gắn chíp). Thông tư gồm 05 Điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2021.

Hình ảnh mặt trước của Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Hình ảnh mặt trước của Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Cụ thể, Thông tư số 06 quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu Thẻ CCCD gắn chíp và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu Thẻ CCCD gắn chíp.

Đối tượng áp dụng, bao gồm: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Thẻ CCCD gắn chíp; Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý Thẻ CCCD gắn chíp.

Thông tư số 06 quy định Thẻ CCCD gắn chíp có hình chữ nhật chiều rộng 53,98mm, chiều dài 85,6mm, độ dày 0,76mm; bốn góc được cắt tròn với bán kính 3,18mm. Thẻ CCCD gắn chíp được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Hình ảnh mặt sau của Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Hình ảnh mặt sau của Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Thẻ CCCD gắn chíp được nhận dạng mặt trước với các đặc điểm:

Bên trái, từ trên xuống hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12mm; ảnh của người được cấp Thẻ CCCD gắn chíp cỡ 20 x 30mm; có giá trị đến/Date of expiry;

Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name;

Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence.

Mặt sau Thẻ CCCD gắn chíp gồm các thông tin sau:

Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp Thẻ CCCD gắn chíp; chíp điện tử.

Bên phải, từ trên xuống: Có 2 ô gồm Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ CCCD; Dòng MRZ.

Cùng với đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau Thẻ CCCD gắn chíp và lưu trữ thông tin cơ bản của công dân.

Ngôn ngữ khác trên Thẻ CCCD gắn chíp là Tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng Thẻ CCCD gắn chíp thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng Thẻ CCCD gắn chíp thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Công dân cần lưu ý, Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày Thông tư số 06 có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang Thẻ CCCD gắn chíp theo quy định tại Thông tư số 06;

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Thẻ CCCD được cấp trước ngày Thông tư số 06 có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Trần Linh

Tin liên quan