Thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được gia hạn theo hình thức trực tuyến

23:55 18/08/2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 18-8 cho biết, những trường hợp đến hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, có thể thanh toán trực tuyến.

Theo đó, người dân có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo hướng dẫn), rồi vào mục “Thanh toán trực tuyến”, chọn “Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình” và làm theo hướng dẫn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, giải quyết hơn 22.600 trường hợp thanh toán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; hơn 4.000 trường hợp đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

PV

Tags: