Thành phố Hải Phòng: 2 tháng thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 912 triệu đô la

DNHN - Trong 2 tháng đầu năm, thành phố Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 912 triệu đô la Mỹ, gấp 5,24 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng thu hút 39 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới với số vốn hơn 1,1 tỉ đô la. Bên cạnh đó có 25 dự án đầu tư nước ngoài điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 428 triệu đô la. Tổng vốn đầu tư nước ngoài mà Hải Phòng thu hút được năm 2020 đạt gần 1,53 triệu đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến hết năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng đã thu hút 400 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 16,25 tỉ đô la. 

  Trong 2 tháng, Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 912 triệu đô la Mỹ.

Thời gian tới, Hải Phòng hướng tới thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với việc tập trung đầu tư vào 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại; chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế của thành phố này; quan tâm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Năm 2021, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 2,5-3 tỉ đô la, chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án công nghiệp dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả cao.

Được biết Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu công nghiệp khác để đảm bảo chủ động quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, nhất là các khu đã được xác định là công trình trọng điểm; tập trung huy động nguồn lực doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp.

Được biết, Hải Phòng sẽ hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thành lập một số khu công nghiệp như: An Hòa, Giang Biên II, đô thị và dịch vụ Vinh Quang, An Hưng - Đại Bản, Tiên Thanh, Kiến Thụy...

PV

Tin liên quan