Tân Cảng - Hải Phòng được tiếp nhận tàu container 132.900 DWT từ ngày 1/5

DNHN - Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn về việc thống nhất chủ trương chính thức tiếp nhận tàu container trọng tải đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng (TC-HICT).

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải  giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức điều chỉnh và phê duyệt Phương án đảm bảo an toàn cho tàu container có trọng tải trên 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng TC-HICT an toàn. 

  Chủ trương của Bộ GTVT sẽ giúp các hãng tàu giữ nguyên tuyến hàng hải đang khai thác từ cảng TC-HICT đi thẳng tới bờ Tây nước Mỹ (ảnh: tnternet).

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chỉ cấp phép cho tàu container có trọng tải đến 132.900 DWT vào, rời cảng TC-HICT khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bố trí hoa tiêu dẫn tàu, số lượng tàu lai và các điều kiện khác theo phương án đã được phê duyệt

Trong 2 năm qua, các đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm tiếp nhận tàu container có trọng tải từ 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng TC-HICT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cho các hãng tàu giữ nguyên tuyến hàng hải đang khai thác từ cảng TC-HICT đi thẳng tới bờ Tây nước Mỹ.

Chủ trương của Bộ Giao thông vận tải sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/5/2021.

PV (t/h) 

Tin liên quan