Sửa giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy

18:07 31/08/2021

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) nhằm đảm bảo chính sách minh bạch, tạo thuận lợi cho cơ quan Thuế xác định giá tính lệ phí trước bạ nhanh chóng.

Khó khăn trong xác định giá

Theo Bộ Tài chính, tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP) quy định giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành.

Giá tính LPTB tại Bảng giá tính LPTB được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính LPTB (đối với ô tô là theo kiểu loại xe).

Bộ Tài chính đánh giá, việc quy định giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy như hiện hành là để tạo thuận lợi cho việc khai, nộp LPTB điện tử theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời cũng góp phần giải quyết khó khăn trong quá trình xây dựng ứng dụng khai, nộp LPTB điện tử (như khó khăn trong việc xây dựng trường dữ liệu liên quan đến giá tính LPTB; khó khăn trong việc cập nhật, điều chỉnh kịp thời dữ liệu vào Bảng giá tính LPTB cho phù hợp với thực tế tại các địa phương), từ đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý thuế.

Tuy nhiên, thực tế thường xuyên có nhiều loại ô tô, xe máy mới phát sinh do sự phát triển của sản xuất và nhu cầu thị trường mà chưa có giá tính LPTB tại Bảng giá. Chính vì vậy việc xác định giá tính LPTB gặp nhiều khó khăn, không kịp thời, đặc biệt là đối với nhóm xe tải, xe khách, xe chuyên dùng (như xe cứu hỏa, cứu thương, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe chở tiền…).

Bộ Tài chính lấy ví dụ, như đối với xe tải, xe khách, do đặc thù của xe tải, xe khách thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu xe, đổi tên đăng kiểm do được cải hoán, nâng cấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nên nếu chỉ căn cứ vào kiểu loại xe như các loại ô tô khác để xây dựng giá tính LPTB chi tiết cho từng kiểu xe sẽ làm tăng thời gian chờ đợi không cần thiết của người nộp thuế, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) nhằm đảm bảo chính sách minh bạch, tạo thuận lợi cho cơ quan Thuế xác định giá tính lệ phí trước bạ nhanh chóng.
Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy nhằm đảm bảo chính sách minh bạch, tạo thuận lợi cho cơ quan Thuế xác định giá tính lệ phí trước bạ nhanh chóng.

Hay như đối với xe chuyên dùng, loại này cũng có nhiều kiểu xe tương ứng cho nhiều mục đích chuyên dùng của từng cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh đặt hàng cho đơn vị sản xuất, chế tạo. Từ đó, gây khó khăn cho cơ quan Thuế trong việc xác định chính xác giá tính LPTB, dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi của người nộp thuế, mà đối tượng đăng ký xe chủ yếu là doanh nghiệp thương mại, vận tải, du lịch, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sửa đổi cách tính giá

Để đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan Thuế trong việc xác định giá tính LPTB đối với xe tải, xe khách và xe chuyên dùng, đồng thời, tạo điều kiện cho việc mở rộng triển khai khai điện tử đối với xe tải, xe khách, qua đó hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính về đăng ký trước bạ, đăng ký xe, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng và bổ sung quy định xác định giá tính LPTB đối với xe tải, xe khách. Việc này sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xác định giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng, ô tô tải, ô tô khách; đảm bảo chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc xác định giá tính LPTB một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác, phù hợp với đặc điểm của ô tô tải, ô tô khách.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng và bổ sung quy định xác định giá tính LPTB đối với xe tải, xe khách.

Theo đó, quy định giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng được sửa đổi là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường như đối với các loại tài sản khác như súng săn, tàu thủy, thuyền... Dự thảo cũng bổ sung quy định xác định giá tính LPTB đối với xe tải, xe khách theo khung tiêu chí kỹ thuật (trọng tải, số người cho phép chở kể cả lái xe, thể tích làm việc hoặc công suất động cơ…).

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi này sẽ giải quyết được những hạn chế của chính sách LPTB hiện hành; phù hợp với thực tế phát sinh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc khai, nộp LPTB, tạo thuận lợi cho cơ quan thuế khi xác định giá tính LPTB, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời cũng sẽ tạo thuận lợi cho việc khai, nộp LPTB qua mạng đối với xe tải, xe khách, từ đó góp phần cải cách thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng trong quá trình thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016 và Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Hơn nữa, việc xác định giá tính LPTB và điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính LPTB cũng được thuận lợi hơn, phù hợp với đặc điểm của từng loại tài sản, từ đó chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo TCHQ