Quốc hội chốt Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng

DNHN - Với 479/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh QH
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh QH

Tin liên quan