Quảng Ninh, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về chỉ số PAR INDEX

DNHN - Tại hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (Chỉ số PAR INDEX) cho kết quả Quảng Ninh và Hải Phòng trong top đứng đầu...

 

Tại hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (Chỉ số PAR INDEX) cho kết quả Quảng Ninh và Hải Phòng trong top đứng đầu...
Tại hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (Chỉ số PAR INDEX) cho kết quả Quảng Ninh và Hải Phòng trong top đứng đầu...

Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm thấp nhất là: Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và  Bình Phước.

Cũng như các năm trước, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) 2020 cung cấp một bộ các chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với 16 nhóm dịch vụ công thuộc 8 nhóm lĩnh vực được cung ứng tại 3 cấp hành chính ở địa phương.Hai nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhiều nhất trong suốt 4 năm qua là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhiều thứ 3, kể từ năm 2017 - 2019, là tăng cường các hình thức thông tin và đến năm 2020, là tăng cường nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện.

Chỉ số SIPAS 2020 đã phản ánh kịp thời tác động của đại dịch COVID-19 đối với người dân, làm thay đổi nhu cầu, mong đợi của người dân về phương thức cung ứng dịch vụ công.

Sự nỗ lực không ngừng,  phục vụ đáp ứng làm hài lòng người dân và DN nhất là trong thời điểm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch  tiếp tục khiến Quảng Ninh dẫn đầu và Hải Phòng bứt  phá năm 2020 phấn đấu dành kết quả thứ 2.

Nguyễn Lương

Tin liên quan