Phú Thọ xếp thứ 9 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023

23:31 23/05/2024

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của Phú Thọ đạt 89,19 điểm, vươn lên xếp vị trí thứ 9 cả nước (tăng 9 bậc so với năm 2022).

Phú Thọ xếp thứ 9/63 trong bảng xếp hạng PAR INDEX năm 2023
Phú Thọ xếp thứ 9/63 trong bảng xếp hạng PAR INDEX năm 2023.

Chỉ số PAR Index năm 2023 của Phú Thọ tăng hơn 3 điểm so với năm 2022 và tăng ở 5/8 chỉ số, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), một số chỉ số quan trọng phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính, Phú Thọ tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh, thành phố của cả nước với tất cả các chỉ số thành phần đều tăng so với năm 2022 và đều đạt trên 87%.

Để đạt được kết quả trên, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn; đồng thời chủ động vào cuộc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tỉnh cũng có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính để đội ngũ cán bộ phục vụ nhân dân tốt hơn.

Người dân thanh toán lệ phí thông qua quét mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Người dân thanh toán lệ phí thông qua quét mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 81,8% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến (tăng 46,61% so với năm 2021); 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 75% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, quốc gia; 80% các cơ quan Nhà nước triển khai có hiệu quả hệ thống điện tử lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc..

Chính những nỗ lực trong cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phú Thọ dần khẳng định tên mình trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước, liên tục đứng trong top các tỉnh có vốn đầu tư nước ngoài lớn và kim ngạch xuất khẩu cao của cả nước.

Kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2023 tiếp tục cho thấy toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính Nhà nước của Phú Thọ. Đồng thời, khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Quốc Huy