Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi: Sớm hoàn thiện dữ liệu về đất đai

23:55 15/02/2022

Theo Sở TN-MT, đến nay Đồng Nai đã tổ chức thực hiện hoàn thành dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai với nền tảng là cơ sở dữ liệu địa chính. Tuy nhiên, các dữ liệu còn lại là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã triển khai thực hiện nhưng chưa đầy đủ để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đồng Nai được Bộ Tài Nguyên và Môi trường đánh giá là tỉnh xây dựng dữ liệu về đất đai tương đối tốt. Về cơ bản, cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng hoàn thành, hiện đang thực hiện cập nhật thường xuyên đồng thời chỉnh sửa những tồn tại, hạn chế đối với dữ liệu đã xây dựng qua các thời kỳ. Thế nhưng, dữ liệu đất tổ chức, đất nông lâm trường đã xây dựng nhưng khối lượng còn hạn chế, chưa đầy đủ; dữ liệu giá đất; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai chưa triển khai thực hiện. Vì thế, xây dựng dự án trên là để bổ sung, hoàn thiện các thông tin còn thiếu trên cơ sở dữ liệu được xây dựng trước đây; đồng thời, xây dựng các dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định hiện hành.

Hiện Đồng Nai đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 170/170 xã nhưng quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện ở nhiều giai đoạn, quy định pháp luật từng giai đoạn có sự điều chỉnh khác nhau dẫn đến cơ sở dữ liệu còn những hạn chế. Cụ thể, dữ liệu không gian địa chính một số thửa đất không đồng bộ với nhau, ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu tập tin hồ sơ đính kèm, trùng thông tin người sử dụng đất, thiếu địa chỉ của người sử dụng đất. Các dự án xã hội hóa, đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của các huyện đã xây dựng hoàn thiện nhưng chưa được cập nhật...

Hiện nay, thông tin về quy hoạch, diện tích, loại đất của từng thửa đất trên địa bàn Đồng Nai đã được cập nhật trên DNAILIS, nhưng còn chậm và chưa đầy đủ. Vì thế, hầu hết các địa phương, doanh nghiệp, người dân đều mong cơ sở dữ liệu về đất đai sớm hoàn thiện, cập nhật đầy đủ, kịp thời để tạo thuận lợi trong việc sử dụng và khai thác được những ưu thế của đất đai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, Đồng Nai có tốc độ đô thị hóa nhanh, từ nay đến năm 2030, mỗi huyện, thành phố đều triển khai 500-600 dự án trên nhiều lĩnh vực. Do đó, tỉnh sẽ hoàn thiện nhanh dữ liệu về đất đai, cập nhật đầy đủ, chính xác nhằm hỗ trợ các địa phương, sở, ngành, người dân những thông tin cần thiết để quản lý, thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh phải kết nối với các sở, ngành, Trung ương để khi cần có thể truy cập. Đặc biệt, tới đây, trong dữ liệu đất đai sẽ có thông tin về đất lúa, đường giao thông ở các xã nông thôn mới vừa được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đồng Nai sẽ ưu tiên triển khai trước ở các xã nông thôn mới kiểu mẫu để người dân ngồi tại nhà cũng có thể truy cập quy hoạch chi tiết về thửa đất của mình. Từ đó, người dân có thể đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

D. Hồng