Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi

15:49 25/11/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1964/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gồm 16 thành viên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số còn có 13 Ủy viên, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có 7 lãnh đạo, với Tổ trưởng là Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Sáu Tổ phó của Tổ công tác là các ông: Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thành lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1619 kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tại Việt Nam.

So với giai đoạn trước, sau khi được kiện toàn và mang tên mới, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số được quy định trong quyết định mới thêm một số nhiệm vụ như: Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; Điều phối chung việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

PV

 

Bài liên quan