Phát triển Cảng Đình Vũ báo lãi ròng quý II giảm 15%

DNHN - Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tăng 26% so với cùng kỳ, lên gần 299 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng của Công ty vẫn giảm 5%.

Hết quý II/2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP/HoSE) thu về hơn 105 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 41% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn. Biên lãi gộp cũng cải thiện từ 57,2% lên 63.1%.

Tuy nhiên, theo DVP giải trình, cùng kỳ năm 2020 Công ty có khoản cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ chuyển về được ghi nhận là doanh thu tài chính nhưng quý II năm nay không có khoản cổ tức này nên doanh thu tài chính trong kỳ giảm đến 77%, còn hơn 11 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi ròng của DVP vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 81 tỷ đồng dù lợi nhuận gộp tăng mạnh.

Phát triển Cảng Đình Vũ báo lãi ròng quý II giảm 15%
Phát triển Cảng Đình Vũ báo lãi ròng quý II giảm 15%.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của DVP tăng 26% so với cùng kỳ, lên gần 299 tỷ đồng. Song lợi nhuận ròng của Công ty vẫn giảm 5%, còn gần 133 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm 71%.

Năm 2021, DVP đặt mục tiêu doanh thu đạt 634 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 5% so với thực hiện năm 2020. Tương ứng tới nửa chặng đường DVP đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tổng tài sản của DVP tăng 3% so với đầu năm, lên hơn 1.441 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan