Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ không chia cổ tức, dự kiến lãi thụt lùi

DNHN - Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa thông báo sẽ không chia cổ tức năm 2020, cùng với đó đặt ra mục tiêu lợi nhuận chỉ 16 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, năm 2021 HNG đặt kế hoạch doanh thu 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 16 tỷ đồng (giảm 23,8% so với kết quả thực hiện 2020).

Năm 2021, HNG đặt kế hoạch mảng chuối sẽ đóng góp doanh thu chủ lực. Dự kiến năm 2021 chuối mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu. Cây ăn trái khác (dứa, xoàì, mít) dự kiến doanh thu 137 tỷ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu; Cao su mang lại doanh thu 351 tỷ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu. 

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Về kế hoạch đầu tư năm 2021, HNG cho biết tập trung đầu tư, chăm sóc phát triển cây ăn trái hiện hữu, nâng cao chất lượng năng suất vườn cây bước vào giai đoạn kinh doanh, đặc biệt là vườn cây chuối, mít và xoài đang cho thu hoạch mang lại doanh thu cao cho Công ty. Trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại Quang Minh, Lào. Bên cạnh đó, duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. 

Đáng chú ý, HNG cho biết sẽ không chia cổ tức 2020. Được biết năm 2020, HNG lãi 21 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng tài sản của HNG từ quý II/2020 tới quý I/2021 chỉ giảm hoặc giữ nguyên. Trong khi đó tỷ lệ nợ/tài sản trong năm 2020 lại không ngừng tăng, ở mức trên 50%. Các dòng tiền cũng biến động rất mạnh, hiện cả dòng tiền đầu tư và dòng tiền kinh doanh đều ở mức dưới 0.

Hà Linh

Tin liên quan