Những đặc điểm số hóa dữ liệu về thị trường bất động sản

09:53 02/12/2023

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, số hóa dữ liệu được xem là một giải pháp kỹ thuật để lưu trữ và quản lý thông tin. Số hóa dữ liệu có thể giúp minh bạch thông tin. Đây là những đặc điểm giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Số hóa dữ liệu có thể giúp minh bạch thông tin nhờ vào một số đặc điểm dưới đây:

Thứ nhất, khi lưu trữ dữ liệu dưới dạng kỹ thuật số, người quản lý nắm trong tay một cơ sở dữ liệu được bảo mật và có quyền quyết định ai là người được truy cập để xem dữ liệu, ai là người được chỉnh sửa dữ liệu. Lịch sử hoạt động về việc ai đã truy cập, xem và chỉnh sửa dữ liệu cũng được ghi lại trên môi trường số theo thời gian thực, do đó, thông tin về thị trường với sự tham gia khai thác của các chủ thể sẽ được minh bạch, xuyên suốt và rõ ràng.

Thứ hai, dữ liệu số hóa có thể được bảo quản, lưu trữ, bảo mật và quản lý tốt hơn, tránh thất lạc, nhầm lẫn hoặc sai lệch trong quá trình truyền tin. Việc chuyển dữ liệu từ dạng giấy sang dạng kỹ thuật số về bản chất là quá trình mã hóa thông tin theo một quy tắc nhất định của ngôn ngữ lập trình. Nếu ngôn ngữ lập trình và quy tắc mã hóa được giữ cố định, dữ liệu được số hóa sẽ được xác thực bằng một chuỗi ký tự mã hóa, đồng thời duy trì được mức độ chính xác gần như tuyệt đối khi chuyển từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác.

Thứ ba, ngày nay công nghệ số hóa dữ liệu đã phát triển mạnh mẽ, có khả năng tạo ra được cơ sở dữ liệu minh bạch mà trong đó rất khó để sửa chữa những thông tin, giao dịch đã được ghi lại trên hệ thống. Blockchain (chuỗi khối) là một ví dụ điển hình. Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, phi tập trung, có chức năng như một cuốn sổ cái ghi lại giao dịch theo trình tự thời gian của các doanh nghiệp tham gia mạng lưới. Giao dịch được ghi lại thành danh sách các khối, các khối liên kết với nhau tạo thành chuỗi. Mỗi chuỗi, khối đều chứa dữ liệu của chính nó đồng thời liên kết chặt chẽ với chuỗi, khối trước bằng thuật toán. Và mỗi giao dịch chỉ được ghi lại một lần. Do đó, không thể đảo ngược, sửa chữa bất kỳ dữ liệu trong blockchain mà không thay đổi dữ liệu chứa trong các chuỗi khối khác trên toàn hệ thống.

Từ góc độ thị trường, số hóa dữ liệu có vai trò vô cùng quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản bởi quá trình giao dịch hàng hóa bất động sản thực chất là giao dịch thông tin bất động sản. Việc chào bán các loại hàng hóa khác là người bán mang sản phẩm đến cho người mua, ngược lại, với bất động sản, người bán mang khách hàng đến với sản phẩm, nghĩa là giao dịch dựa trên thông tin của bất động sản.

Hơn nữa, thị trường bất động sản giao dịch các quyền và lợi ích hợp pháp chứa đựng trong hàng hóa, bởi đất đai không hao mòn hay mất đi, do đó giá trị của bất động sản được xác định dựa trên những lợi ích mà người sở hữu nhận được ở hiện tại và trong tương lai. Những lợi ích hoặc rủi ro này được xác định phụ thuộc vào thông tin về bất động sản và những yếu tố xung quanh (quy hoạch, hạ tầng, tình hình phát triển kinh tế tại địa phương,...) mà người mua nắm được.

Về phía quản lý Nhà nước, dữ liệu về thị trường bất động sản cần được nắm bắt thường xuyên, sát sao và khách quan để có những giải pháp, quyết sách, nguyên tắc quản lý phù hợp với tình hình thực tế và từng giai đoạn trong chu kỳ phát triển của thị trường. Đặc biệt là trong khâu định giá đất, việc thiếu cơ sở dữ liệu thị trường, dẫn đến việc định giá thiếu chính xác, không sát với giá đất thị trường. Điều đó dẫn đến tình trạng thị trường quyền sử dụng đất chưa minh bạch; thông tin dữ liệu đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất thiếu chính xác, thiếu độ tin cậy (giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phản ánh đúng giá giao dịch thực tế...

Nghệ Nhân