Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020

Từ tháng 3/2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức; cảnh sát giao thông “vòi tiền” bị buộc thôi việc; trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên...

Đức Hà

Tin liên quan