Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

09:04 28/12/2020

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó nhiều chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lao động.

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021..

Với lần sửa đổi này, luật không chỉ có quy định liên quan đến 20 triệu người có quan hệ lao động, mà còn mở rộng một số quy định áp dụng với người không có quan hệ lao động. Đặc biệt, một số nội dung được áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động xã hội (khoảng 55 triệu người).

Tăng số ngày nghỉ

Về dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2021), người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày, trong đó có ngày 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau 2-9. Với lịch nghỉ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án bổ sung một ngày nghỉ liền kề sau ngày 2-9.

Từ 1/1/2021, dịp Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày và hưởng nguyên lương.
Từ 1/1/2021, dịp Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày và hưởng nguyên lương..

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày thứ năm (2-9) đến ngày chủ nhật (5-9), trong đó có 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm sẽ nâng lên 11 ngày, gồm: Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày; Tết Âm lịch nghỉ 5 ngày; Thống nhất đất nước 30/4 nghỉ 1 ngày; Quốc tế lao động 1/5 nghỉ 1 ngày; Quốc khánh nghỉ 2 ngày; Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nghỉ 1 ngày.

Trong những ngày này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nếu làm việc vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 300% lương.

Ngoài ra, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Không ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

Đây cũng là một quy định mới được nêu tại điều 94 của Bộ Luật Lao động 2019. Theo đó: Người sử dụng lao động(NSDLĐ) không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động (NLĐ); Không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Điều 169 Bộ luật Lao động sửa đổi đề cập đến quy định tăng tuổi nghỉ hưu. Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu bắt đầu từ năm 2021.
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu bắt đầu từ năm 2021..

Người lao động được thưởng “không chỉ bằng tiền”

Từ 01/01/2021, Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, quy định nhiều điểm mới về lương thưởng Tết. 

Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động được phép thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác.