Nhiệt điện Phả Lại quyết chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

DNHN - Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà Nhiệt điện Phả Lại thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.
Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.
Tại ngày cuối năm 2020, Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (GENCO2) và Công ty CP Cơ điện lạnh (Mã: REE) sở hữu lần lượt 51,9% và 24,1% vốn điều lệ tại PPC. Ước tính, hai cổ đông này sẽ nhận lần lượt 731 tỷ đồng và 340 tỷ đồng từ cổ tức PPC còn phải chia cho năm 2020.
Nhiệt điện Phả Lại quyết chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức
Nhiệt điện Phả Lại quyết chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.
PPC đề xuất phương án chia cổ tức kỷ lục trong khi năm trước tình hình kinh doanh sụt giảm. Cụ thể, về kết quả kinh doanh năm 2020, Nhiệt điện Phả Lại, đạt doanh thu thuần hơn 7.929 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt 21% và 20%, còn hơn 1.200 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng.

Sang năm 2021, PPC đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.660 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 307,9 tỷ đồng, là kế hoạch thấp nhất trong một thập kỉ. Với kế hoạch này, công ty dự kiến chỉ chia cổ tức với tỷ lệ 15% cho năm nay.

Giữa thông tin được chia cổ tức với tỷ lệ cao, giá cổ phiếu PPC bật tăng trong ba phiên gần đây kèm thanh khoản đột biến. Chốt phiên ngày 5/4, cổ phiếu PPC dừng ở mức 27.500 đồng/cp, tăng 12% kể từ đầu tháng 4.

Linh Anh

Bài liên quan