Nghệ An vận động doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng để phòng chống dịch Covid-19

DNHN - Để phòng chống dịch Covid-19, Nghệ An đã hướng dẫn và khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng mức độ 3, mức độ 4 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các cơ quan hành chính, giảm thời gian và kinh phí đi lại, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam của Nghệ An đã khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng internet. Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người nộp hồ sơ truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến cùa tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn. Sau đó, thực hiện các thao tác đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, gồm 4 bước: Bước 1 - Đăng ký trên website (tạo tài khoản, chỉ cần tạo 1 lần); Bước 2 - Gửi hồ sơ trực tuyến (gửi tệp tin); Bước 3 - Nhận thông báo xác nhận (qua mail đăng ký hoặc qua điện thoại); Bước 4 - Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An để hoàn thiện công việc (Nhận kết quả; đóng phí, lệ phí nếu có) hoặc đăng ký nhận kết quả trực tuyến, hoặc qua bưu điện, chuyển khoản phí và lệ phí (nếu có) theo thống báo của cơ quan.

  Lợi ích đối với doanh nghiệp và người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Nguồn ảnh: Internet)

Tại trang chủ http://dichvucong.nghean.gov.vn có mục hướng dẫn sử dụng chi tiết, người nộp xem và thực hiện theo đúng quy trình đã hướng dẫn (chú ý các thành phần hồ sơ yêu cầu phải được quét (scan) thành tệp tin (file) và đính kèm theo quy định trước khi gửi hồ sơ). Cán bộ tại Trung tâm hành chính công sẽ tiếp nhận khi hồ sơ gửi đúng quy định và hợp lệ. Trong khi nộp hồ sơ, có nội dung vướng mắc, xin liên hệ cán bộ của trung tâm theo số điện thoại 0889391818 để được hướng dẫn.

Đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện: Tổ chức, cá nhân liên hệ tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã hoặc ngay tại địa chỉ doanh nghiệp khi có nhu cầu, Bưu điện sẽ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan