Nghệ An: Đô Lương kịp thời đưa các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống

DNHN - Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương (Nghệ An) đã và đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ…

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đô Lương đã và đang tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, để sớm đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách nhằm góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện này.

Theo đó, sau khi chủ trì, phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp xây dựng nhu cầu nguồn vốn vay giai đoạn 2022 – 2023 và từng năm của các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã nhanh chóng phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn huyện để tập trung truyên truyền và hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn theo đúng quy định. 

Ảnh minh họa
Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã tham mưu UBND huyện kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Ngay sau khi được giao vốn đợt 1, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã kịp thời tham mưu với Ban đại diện triển khai phân bổ vốn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ của ngân hàng phối hợp với tổ chức hội, tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ để giải ngân. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi, góp phần giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết mà các đối tượng thụ hưởng cần để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trên tinh thần “Để không ai bị bỏ lại phía sau”, vào ngày 13/5/2022, tại xã Bắc Sơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã tổ chức giải ngân vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tới khách hàng. 

Ảnh minh họa
Ngày 13/5/2022, tại xã Bắc Sơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã tổ chức giải ngân vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tới khách hàng. 

Tính đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã giải ngân cho vay vốn các chương trình tín dụng chính sách theo Nghi quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ là 4 tỷ 530 triệu đồng, trong đó: 2,6 tỷ đồng cho 32 lao động vay giải quyết việc làm; 1,7 tỷ đồng cho 4 hộ vay nhà ở xã hội; 150 triệu đồng cho 15 học sinh – sinh viên vay mua máy tính phục vụ học tập; 80 triệu đồng cho 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vay. Số vốn được phân bổ đợt 1 còn lại, hiện Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục để triển khai giải ngân kịp thời.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ngành liên quan, các địa phương và các tổ chức, đoàn thể để rà soát đối tượng đủ điều kiện và tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Ảnh minh họa
Người dân trên địa bàn huyện Đô Lương nhận vốn vay theo chủ trương Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Được biết, trước đó, để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở cơ sở triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chương trình để người dân nắm bắt, đăng ký nhu cầu. Sau đó, các khối, xóm tiến hành tổ chức bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Song song với việc tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương còn đảm bảo thực hiện tốt các chương trình cho vay thường xuyên.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan