Nghệ An chưa có nhiều doanh nghiệp lớn làm “đầu tàu” dẫn dắt…

11:09 07/12/2022

Đó là một trong những nội dung được ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”…

Ảnh minh họa
Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Cần xây dựng các giải pháp để tháo gỡ “nút thắt, điểm nghẽn”…  

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo nêu trên đã nhấn mạnh những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể: Môi trường đầu tư kinh doanh; kết cấu hạ tầng; nguồn lực kinh tế của tỉnh (tài chính, công nghệ); nguồn nhân lực (bao gồm nhân lực xây dựng và thực thi chính sách thu hút đầu tư và nguồn lao động cho doanh nghiệp); hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh… Đồng thời, các đại biểu cũng đã phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động xúc tiến đầu tư… để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Ảnh minh họa
PGS.TS. Lê Văn Lợi  - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Văn Lợi  - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để tiếp tục thu hút đầu tư từ doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiệm vụ đặt ra là: Cần xác định rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, hình thành hệ thống các biện pháp, giải pháp để vượt qua những thách thức, tháo gỡ “nút thắt, điểm nghẽn”. Vì thế, các tham luận và thảo luận của Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin bổ ích, thiết thực, những kinh nghiệm quý báu, những gợi mở quan trọng để tỉnh Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa
Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Hồ Việt Dũng trình bày tham luận “Nội dung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ở Nghệ An trong giai đoạn mới” tại Hội thảo. 

Hội thảo đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhất là các dự án quy mô lớn, có tính động lực phát triển, theo hướng phát triển bền vững, thu hút đầu tư xanh, tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, các đại biểu đề nghị tỉnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội có chất lượng, tầm nhìn để khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc xây dựng “Chính quyền điện tử, chính quyền số” nhằm giảm bớt số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa
Đại diện Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đề xuất các giải pháp để thu hút đầu tư tại Hội thảo. 

Hơn nữa, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đẩy nhanh quy trình thu hồi đất, bàn giao đất cho nhà đầu tư. Huy động các nguồn vốn để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức, hình thức xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư. Cụ thể hóa và phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An. Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, suất vốn đầu tư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý kinh tế, xã hội...

Ảnh minh họa
TS. Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tham luận về một số giải pháp thu hút đầu tư tại Hội thảo.

 Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn giữ vai trò "đầu tàu" dẫn dắt…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Hội thảo là cơ hội quý báu để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế của Nghệ An và chia sẻ, học tập thêm nhiều kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu về thu hút đầu tư các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19. Qua đó, tỉnh cũng nhìn nhận, đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư trong thời gian vừa qua: Phân tích, đánh giá để làm rõ hơn thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đúc rút những kinh nghiệm quý, cách làm hay; đề xuất các giải pháp đồng bộ và đột phá…nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trước mắt, những nội dung của Hội thảo sẽ được chắt lọc để trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị Khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Ảnh minh họa
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng: Nghệ An chưa có nhiều doanh nghiệp lớn giữ vai trò “đầu tàu” dẫn dắt. 

“Thu hút đầu tư của doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đầu tư của doanh nghiệp đã trở thành bộ phận quan trọng của không gian kinh tế, góp phần  tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư hiện tại chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh. Quy hoạch chưa theo sát được nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả thu hút đầu tư và hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế còn thấp so với nhu cầu. Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt… Điều này phần nào phản ánh thực tế: Mặc dù tỉnh đã có những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhưng các giải pháp đưa ra và việc tổ chức triển khai vẫn còn hạn chế, vướng mắc, hiệu quả chưa cao” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Văn Cương – Hoàng Lan