Nghệ An chỉ đạo triển khai kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị, thành và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Thông báo số 957/TB - BYT ngày 29/6/2021 về kết luận của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong buổi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An ngày 19-20/6/2021. 

  Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này vào sáng ngày 20/6

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo được mục tiêu đề ra, tại Thông báo số 957/TB - BYT ngày 29/6/2021, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng 

  Sau khi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh

Thực hiện việc đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 theo các mức độ và theo cấp hành chính từ tỉnh, huyện, xã theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia để xây dựng phương án ứng phó cho phù hợp. Phân công rõ người, rõ việc và chịu trách nhiệm cho các cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền của tỉnh, huyện, xã trong phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tuyên truyền, vận động và mời các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia gương mẫu, tích cực và có hiệu quả trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng và các tổ chức khác như tổ liên gia, tổ bảo vệ dân phố… để đạt được hiệu quả cao nhất về phòng chống dịch. Phát động toàn dân tham gia phát giác các trường hợp nghi ngờ mắc Covd-19. Chủ động phát hiện các trường hợp mắc trong cộng đồng ở những nơi có nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, siêu thị, nhà máy, xí nghiệp, chợ… bằng việc thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, lựa chọn đối tượng xét nghiệm phù hợp để thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, mẫu gộp trên cơ sở năng lực lấy mẫu và xét nghiệm của địa phương.

Thứ hai, xét nghiệm sàng lọc cho người lao động và công nhân 

  Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng chống dịch Covid-19

Về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tổ chức phổ biến, tập huấn cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về đánh giá nguy cơ và phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý việc phân công rõ nhiệm vụ của từng vị trí, từ lãnh đạo đến các bộ phận liên quan, phải thực hiện ký cam kết với Ban Quản lý khu công nghiệp, UBND cấp huyện và phải chịu trách nhiệm về bản cam kết này. Bên cạnh đó, người lao động cũng phải ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người lao động và công nhân theo quy định.

Thứ ba, nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 và xây dựng kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân 

  Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tại Trung tâm kiểm soát bện tật tỉnh Nghệ An

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu cần rà soát năng lực xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm nhằm đáp ứng được yêu cầu trong các tình huống dịch cũng như yêu cầu về xét nghiệm trên diện rộng. Tổ chức tập huấn về lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều đối tượng như sinh viên các trường Y – Dược, cán bộ y tế hưu trí… để có thể bổ sung kịp thời nguồn nhân lực khi có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm số lượng lớn. Rà soát, lập danh sách các phòng xét nghiệm có thể thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 để đề xuất, đánh giá, tập huấn và công nhận. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp cần phải thực hiện việc đăng ký và báo cáo kết quả xét nghiệm sàng lọc với CDC để thực hiện quản lý, theo dõi.

Về công tác điều trị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu cần xem xét xây dựng kế hoạch thu dung điều trị cho các tình huống có nhiều trường hợp mắc Covid-19 như có 500, 1.000 người mắc. Lựa chọn xây dựng bệnh viện dã chiến trên cơ sở phân vùng khu vực địa lý của tỉnh và cơ sở y tế đã có sẵn như cơ sở điều trị tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa nhằm tận dụng hết nguồn lực, cơ sở vật chất và thuận tiện trong vận hành bệnh viện. Nâng cao công suất điều trị bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị phù hợp với tỷ lệ bệnh nhân nặng. Mở rộng và hoàn thiện khu vực hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Có kế hoạch chuyển tuyến đối với bệnh nhân nặng. Thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế.

Thứ tư, tăng tốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và mở rộng cơ sở, năng lực cách ly 

 Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đội ngũ phóng viên hoạt động trên địa bàn

Về tiêm phòng vắc-xin, Thứ trưởng đề nghị tăng tốc tiêm phòng để đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Thực hiện việc khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn kỹ về tiêm phòng, cấp cứu sốc phản vệ cho tất cả các tuyến. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong thời gian tới.

Về tổ chức cách ly, các địa phương cần xem xét, đánh giá các phương án cách ly cho đối tượng tiếp xúc như mở rộng cơ sở, năng lực cách ly theo phương án có nhiều trường hợp mắc Covid-19. Xem xét phương án cách ly tại cộng đồng đối với các đối tướng tiếp xúc là F1 và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cách ly khi có số lượng người mắc Covid-19 trong cộng đồng và người tiếp xúc lớn.

Thứ năm, xử lý nghiêm minh các vi phạm gây hậu quả về phòng chống dịch 

  Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn Nghệ An

Thứ trưởng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp phải phân công trách nhiệm hết sức cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện phòng chống dịch, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có dịch và kịp thời. Thực hiện động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch. Kiểm điểm, xử lý kỷ luật về trách nhiệm, xử lý về hình sự kịp thời, nghiêm minh và công khai các trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, vi phạm gây hậu quả về phòng chống dịch theo quy định.

Thứ sáu, xây dựng phương án phòng chống dịch tại các khu vực nguy cơ cao 

  Phun khử khuẩn trên địa bàn TP. Vinh

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng lưu ý các địa phương cần rà soát, xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ đối với các cơ quan trọng yếu như các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, quân đội, công an, bệnh viện. Xây dựng phương án phòng chống dịch tại các khu vực nguy cơ cao như doanh nghiệp, trường học, người lang thang cơ nhỡ… nhằm hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực. 

  Sau khi thành lập, Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã đi vào hoạt động điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 

Được biết, tính đến sáng ngày 2/7, trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 109 ca dương tính vơi Covid-19. Trong đó, TP. Vinh 72 ca và các huyện: Diễn Châu 15 ca, Quỳ Hợp 05 ca, Nam Đàn 04 ca, Quỳnh Lưu 04 ca, Nghi Lộc 04 ca, Tân Kỳ 01 ca, Đô Lương 01 ca, Nghĩa Đàn 01 ca và thị xã Hoàng Mai 02 ca. Ngoài ra, Nghệ An còn phát hiện 02 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 tại huyện Quế Phong và Nghĩa Đàn.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan