Ma-rốc ra quyết định về thuế tự vệ đối với sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu

11:07 02/06/2023

Đây là quyết định tiếp theo sau quá trình áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ ngày 19 tháng 6 năm 2020 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023.

Theo thông tin mới nhận được từ Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương, Ma-rốc vừa thông báo ban hành kết luận sau quá trình rà soát thuế tự vệ đối với một số loại sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu.

Theo kết luận của Ma-rốc, các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu, bao gồm các mã HS như 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91 và 72.26.99.80.00, sẽ tiếp tục chịu thuế tự vệ trong thời gian từ ngày 19 tháng 6 năm 2023 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026. Mức thuế ban đầu được áp dụng là 23%, và mức thuế sẽ giảm đi 1% mỗi năm trong thời gian tiếp theo.

Ma-rốc ra quyết định về thuế tự vệ với thép cán nóng nhập khẩu
Ma-rốc ra quyết định về thuế tự vệ với thép cán nóng nhập khẩu.

Đáng chú ý, Ma-rốc đã quyết định loại trừ Việt Nam khỏi biện pháp tự vệ này, vì Việt Nam được coi là một quốc gia đang phát triển và không có lượng nhập khẩu thép cán nóng đáng kể.

Đây là quyết định tiếp theo sau quá trình áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ ngày 19 tháng 6 năm 2020 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023. Việc ban hành kết luận rà soát này cho thấy sự quan tâm và chủ động của Ma-rốc trong việc kiểm soát thị trường thép và bảo vệ ngành công nghiệp thép trong nước.

P.V (t/h)