Lào Cai: Tiến hành tổng điều tra kinh tế trên toàn tỉnh

DNHN - Từ ngày 1/3, tỉnh Lào Cai bắt đầu tiến hành điều tra giai đoạn 1 trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn với sự tham gia của 54 điều tra viên khối doanh nghiệp và 47 điều tra viên khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội.

Lào Cai nằm trong Top những tỉnh thành có mức sống đắt đỏ nhất cả nước
Lào Cai nằm trong Top những tỉnh thành có mức sống đắt đỏ nhất cả nước.

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Lào Cai – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3, tỉnh Lào Cai bắt đầu tiến hành điều tra giai đoạn 1 trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn với sự tham gia của 54 điều tra viên khối doanh nghiệp và 47 điều tra viên khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động và máy tính bảng bằng phần mềm điều tra CAPI. Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Đây là kế hoạch trong phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên sâu về đơn vị điều tra. Từ đó, làm cơ sở đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội, đối với các doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 1/3 đến 31/5/2021, đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội được thực hiện từ ngày 1/3 đến 30/4/2021; giai đoạn 2 điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện từ ngày 1/7 đến 31/7/2021.

Dự kiến sẽ có 6.021 doanh nghiệp, 689 đơn vị sự nghiệp, 41 hiệp hội, hơn 26.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn kê khai, thông tin theo từng nội dung quy định.

Kết quả số liệu sơ bộ của Cuộc tổng điều tra kinh tế sẽ được công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức vào quý I/2022./.

 Đức Huân

Tin liên quan