Kiên Giang: Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Kiên Giang đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19”

DNHN - Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Kiên Giang đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19”.

Đối tượng thi đua là tập thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố, tập thể trực thuộc cấp huyện, các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các tổ chức ngoài tỉnh tự nguyện tham gia phong trào thi đua; cá nhân là cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia phong trào thi đua.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà túi an sinh cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn huyện Gò Quao
Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà túi an sinh cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn huyện Gò Quao.

Việc tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nhằm động viên, khích lệ tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe của nhân dân. Các nội dung thi đua gồm thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huy động mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu... góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá; triển khai hiệu quả, an toàn chiến lược vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; đẩy mạnh triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, khen thưởng đột xuất (không quy định số lượng), tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có phát minh, sáng kiến, mô hình hay, giải pháp mới, hiệu quả; các nhóm, đội, tổ... đạt thành tích đột xuất ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân đảm nhiệm; các đội, nhóm thiện nguyện, các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hỗ trợ, phối hợp phòng, chống dịch COVID-19. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhà hảo tâm là các doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh có đóng góp tiền, vật chất, trang thiết bị y tế... có giá trị từ 75 triệu đồng, vận động đóng góp 150 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và vận động đóng góp 400 triệu đồng trở lên đối với tập thể.

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ và các ngành liên quan thẩm định, bình xét và báo cáo Trung tâm Chỉ huy tỉnh theo quy trình; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân (các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh), các đơn vị bình xét và đề nghị khen thưởng từ 5-10 tập thể, cá nhân. Các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch như Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang... bình xét và đề nghị khen thưởng từ 20-35 tập thể, cá nhân. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc cấp huyện gồm các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố và người dân; mỗi huyện, thành phố xét và đề nghị khen thưởng từ 15-25 tập thể, cá nhân.

Tú Anh

Tin liên quan