Kiên Giang: Không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn động hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư công

DNHN - Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư công được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là gần 5.200 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành triển khai giao chi tiết vốn đầu tư công cho các Sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện, đến nay đã giao chi tiết gần 4.664 tỷ đồng đạt 89,71% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15-6, ước giá trị khối lượng hoàn thành gần 929 tỷ đồng, đạt 19,91% kế hoạch; giá trị giải ngân trên 793 tỷ đồng đạt 17% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 3,85%. Cũng trong năm nay, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 2.191 tỷ đồng chiếm 42,16% kế hoạch vốn, đến ngày 15-6 đã giải ngân được trên 18,2% kế hoạch.

hội nghị sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021
Hội nghị sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng nguyên nhân dẫn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch là do giá vật tư, nguyên liệu tăng cao đột biến, đơn giá nhân công cao. Các công trình còn vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án phải họp xử lý nhiều lần, dây dưa kéo dài,... Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, công trình để phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất hướng giải quyết. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để cấp có thẩm quyền phân bổ hết kế hoạch đầu tư công năm 2021. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn động hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư. Các chủ đầu tư chủ động rà soát tiến độ giản ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, xem kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang lưu ý, đến nay có 240 công trỉnh có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn, do đó các chủ đầu tư cần đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng triển khai thi công trong quý II/2021. Riêng đối với các dự án chuyển tiếp, tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm lập thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định để giải ngân theo kế hoạch đề ra, phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công trong năm 2021.

Trần Hà

Tin liên quan