Kiên Giang: Cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật các vụ án

DNHN - Vừa qua, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp 9 tháng, đề ra nhiệm vụ quý IV-2021.

Quý IV-2021, ông Mai Văn Huỳnh yêu cầu cơ quan tư pháp tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Cơ quan tư pháp chủ động nắm bắt tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, tình hình người dân đi làm ăn xa trở về địa phương; điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật vụ án, nhất là án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp 9 tháng
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp 9 tháng.

Đồng thời, ông Huỳnh đề nghị cơ quan tư pháp phải tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp vững vàng về tư tưởng chính trị, có trình độ năng lực, đạo đức nghề nghiệp. Theo ông Mai Văn Huỳnh, cơ quan tư pháp cần quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ ngành; phối hợp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật trường hợp khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp.

9 tháng năm 2021, Công an tỉnh điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 94,7%; khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,7%; triệt xóa, xử lý nhiều loại tội phạm, nhiều tụ điểm đánh bạc, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 847 vụ, giải quyết 761 vụ án hình sự, đạt 90%; ban hành 3 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 1 giám đốc thẩm, 10 kiến nghị đối với tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm. Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết 6.083 vụ án, vụ việc, đạt 59%; riêng quý III, xét xử 5 vụ, 6 đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Về thi hành án dân sự có 17.690 việc phải thi hành, giải quyết xong về việc đạt 66,1%, về tiền đạt 39,2%; thi hành án hành chính theo dõi 37 vụ việc, thi hành 10 vụ việc.

Trần Hà

Tin liên quan