Kiểm toán quan ngại khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành

DNHN - Bước sang năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành gánh chịu khoản lỗ lũy kế với số tiền là 3.043,8 tỷ đồng, tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn cũng vượt hơn tổng tài sản và tài sản ngắn hạn.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF - sàn HOSE) từng là công ty chế biến và xuất khẩu gỗ hàng đầu Việt Nam cả về năng lực sản xuất và vùng nguyên liệu, nhận được nhiều hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các dự án bất động sản lớn…, niêm yết trên HOSE ngày 18/2/2008.

Năm 2012 và 2013, TTF thua lỗ do đầu tư dựa nhiều vào vốn vay, trong khi lãi suất thị trường tăng cao, còn đầu ra gặp khó khăn.

Tưởng rằng sau khi tái cấu trúc nợ thành công và báo lãi tăng trưởng đột biến năm 2014 và 2015, tình hình kinh doanh sẽ khả quan nhưng cổ đông bất ngờ nhận cú sốc khi Công ty bị phát hiện sai lệch trọng yếu trong hàng tồn kho và khoản phải thu, dẫn đến thua lỗ gần 1.300 tỷ đồng trong năm 2016.

Cuối năm 2018, tỷ lệ lỗ lũy kế/vốn điều lệ tăng trở lại 98% khi TTF lỗ thêm 805 tỷ đồng do tiếp tục phải trích lập dự phòng phải thu và tồn kho. 

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ lớn, lỗ lũy kế của TTF đến cuối năm 2019 chiếm 97% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu âm 631,8 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng của đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi với STT, khiến Công ty ghi nhận khoản thặng dư vốn cổ phần âm 629,3 tỷ đồng.

Mới đây, TFF đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2020. Theo đó, sau kiểm toán đối với báo cáo công ty mẹ của TTF, lợi nhuận sau thuế giảm 11,97 tỷ đồng, tương ứng giảm 68,1% so với tự lập; lợi nhuận hợp nhất giảm 4,62 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,3% so với báo cáo tự lập.

Doanh nghiệp có lý giải nguyên nhân sau kiểm toán báo cáo công ty mẹ giảm 11,97 tỷ đồng do lỗ từ hoạt động kinh doanh tăng 11,92 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 30% do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 1,33 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận doanh thu sai niên độ với số tiền 1,37 tỷ đồng, giá vốn hàng bán tăng thêm 6,46 tỷ đồng do chênh lệch từ việc ghi nhận chi phí khấu hao trong năm cho các tài sản thay đổi thời gian sử dụng hữu ích trong năm với số tiền 7,06 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 1,44 tỷ đồng do tăng dự phòng vào công ty con, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 2,9 tỷ đồng do trích bổ sung lương, thưởng tháng 13 với số tiền 1,73 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2020, nhóm công ty gánh chịu khoản lỗ lũy kế với số tiền là 3.043,8 tỷ đồng, tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn cũng vượt hơn tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 584,9 tỷ đồng, 1.268,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đã trình bày các khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn thanh toán với số tiền là 124,4 tỷ đồng.

Với các điều kiện này, kiểm toán cho rằng, có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Hà Linh

Tin liên quan